Υπηρεσίες/Γλώσσες
2
Υπηρεσίες/Γλώσσες

Έχουμε την δυνατότητα να μεταφράσουμε,

 • νομικά,
 • ιατρικά,
 • εμπορικά, και
 • άλλα εξειδικευμένα / τεχνικά κείμενα

 • από

  Τουρκικά

  προς Ελληνικά,
 • από Ελληνικά προς Τουρκικά,
 • από Τουρκικά προς Αγγλικά,
 • από Αγγλικά προς Τουρκικά,

Οι μεταφράσεις που θα χρησιμοποιηθούν στην Τουρκία, συνιστάται επίσης να επικυρώνονται από το Τουρκικό Προξενείο, έτσι ώστε, τα μεταφρασμένα έγγραφα να ισχύουν σε όλες τις Τουρκικές αρχές και οργανισμούς.

Αν επιθυμείτε, μπορούμε να σας προσφέρουμε υπηρεσίες τέτοιου τύπου, με επιπλέον επιβάρυνση, δηλαδή,

 • Επικύρωση της μετάφρασης από το Τουρκικό Προξενείο, ή/και
 • Αποστολή μεταφράσεων, στην διεύθυνση σας, με κούριερ.


Επιπλέον

 • Παρέχονται και άλλες υπηρεσίες, όπως μεσολάβηση ανάμεσα σε τουρκικές και ελληνικές επιχειρήσεις, κ.α.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας!