Μεταφράσεις & Διερμημεία στην Τουρκική Γλώσσα, στην Θεσσαλονίκη. Εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Ορκωτός Μεταφραστής στην τουρκική από το Τουρκικό Προξενείο Θεσσαλονίκης, Διερμηνέας στα τουρκικά στα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης και Ελλάδας. Αναγνωρισμένος Μεταφραστής, από το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT). Σελίμ Δέντες, selim.dentes@gmail.com www.dentes.gr www.toyrkika.gr www.yunanemlak.com.tr
1
About Us

Welcome to our web site !!

  • Officially recognized sworn translator by the
    Turkish Consulate in Thessaloniki, Greece.

  • Recognized translator of The Translation Centre for the Bodies of the European Union (CdT).

  • Member of the Pan-Hellenic Association of Translators (PEM-PAT*) in Greece.

    In this site, you will find a summary of the translation services we provide.


*    PEM-PAT is a member of the International Federation of Translators (FIT).