Υπηρεσίες/Γλώσσες
2
Υπηρεσίες/Γλώσσες

Έχουμε την δυνατότητα να μεταφράσουμε,

 • νομικά,
 • εμπορικά,
 • τεχνικά, και
 • άλλα εξειδικευμένα κείμενα / ιστοσελίδες
 • από

  Τουρκικά

  προς Ελληνικά,
 • από Ελληνικά προς Τουρκικά,
 • από Τουρκικά προς Αγγλικά,
 • από Αγγλικά προς Τουρκικά,

Οι μεταφράσεις που θα χρησιμοποιηθούν στην Τουρκία, συνιστάται επίσης να επικυρώνονται από το Τουρκικό Προξενείο, έτσι ώστε, τα μεταφρασμένα έγγραφα να ισχύουν σε όλες τις Τουρκικές αρχές και οργανισμούς.

Αν επιθυμείτε, μπορούμε να σας προσφέρουμε υπηρεσίες τέτοιου τύπου, με επιπλέον επιβάρυνση, δηλαδή,

 • Επικύρωση της μετάφρασης από το Τουρκικό Προξενείο, ή/και
 • Αποστολή μεταφράσεων, στην διεύθυνση σας, με κούριερ.

Επιπλέον

 • Παρέχουμε και άλλες υπηρεσίες, όπως μεσολάβηση - επικοινωνία ανάμεσα σε τουρκικές και ελληνικές επιχειρήσεις, B2B & Β2G με τουρκικούς και ελληνικούς φορείς και οργανισμούς.
 • Σχεδιάζουμε και μεταφράζουμε ιστοσελίδες στην τουρκική, ελληνική και την αγγλική γλώσσα.

Για τις απορίες σας σχετικά με τις συμβουλευτικές μας υπηρεσίες, μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας www.dentes.gr ή να επικοινωνήσετε μαζί μας.